S17 Piaski – Hrebenne odc. 6

Projekt i budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne
odc. nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe

Projekt i budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne
odc. nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe

Projekt i budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne
odc. nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ

14/10/2022 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

440 634 409,11 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

567 378 341,01 zł

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne,
Odcinek realizacyjny nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z
węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł. ok.
12,430 km

Opis kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym. Powyższy odcinek stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S17. Zlokalizowany będzie na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: zamojskim, na terenie gmin Zamość, Sitno i Łabunie.

Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce.

W ramach zadania zostaną wybudowane dwa węzły drogowe: Zamość Wschód i Zamość Południe.

Długość projektowanego i wykonywanego odcinka drogi ekspresowej wynosić będzie ok. 12,430 km.

fotka

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

/ KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.


/ WYKONAWCA

Budimex S.A.


/ BIURO PROJEKTOWE

Trakt Sp. z o.o. sk.